ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Загальна інформація

 1. Адміністрація Сайту з великою повагою ставиться до конфіденційної (персональної) інформації всіх осіб, які відвідали Сайт, а також тих, хто користується сервісами, наданими Сайтом. У зв’язку з наведеним, Адміністрація прагне захищати конфіденційність персональних даних (відомостей або сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована), створивши і забезпечивши максимально комфортні умови використання Сайту та сервісів Сайту кожному Користувачеві.
 2. Усі терміни та визначення, що використовуються в Політиці конфіденційності (далі - Політика), матимуть те ж саме значення, що і в Правилах користування Сайтом, якщо не зазначено інше.
 3. Для цілей цієї Політики під Адміністрацією сайту слід розуміти уповноважену особу/осіб/організацію, яка організовує та/або здійснює обробку персональних даних, визначає мету обробки персональних даних, дії (операції), що здійснюються з персональними даними здійснює технічну підтримку Сайту.
 4. Використання Користувачем Сайту означає, що Користувач безумовно погоджується на збирання та використання даних Користувача відповідно до цієї Політики. Якщо після прочитання цієї Політики Користувач має питання та/або сумніви щодо цієї Політики, він повинен зв'язатися з Адміністрацією через електронну пошту info@nox.com.ua.
 5. У разі незгоди Користувача з Правилами користування Сайтом та цією Політикою, він не повинен використовувати Сайт.
 6. Ця Політика застосовується тільки до цього Сайту. Адміністрація Сайту не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти за посиланнями, що доступні на Сайті.
 7. Адміністрація Сайту рекомендує регулярно перевіряти цю Політику, оскільки її умови можуть бути змінені.

  Контролер даних

 8. Контролером даних є Адміністрація Сайту.

  Обробка даних

 9. Під обробкою даних у цій Політиці мається на увазі будь-яка дія або сукупність дій, таких як: збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.
 10. Обробці підлягають такі дані Користувача: ім’я, контактний телефон, адреса електронної пошти, адреса, що вказана Користувачем для доставлення замовлення, та інші дані які необхідні для цілей, зазначених у пункті 11 цієї Політики.
 11. Основними цілями обробки даних Користувача є можливість користування Сайтом, сервісами, які пропонує Сайт, покращення взаємодії з Користувачем, проведення статистичних та інших досліджень, надсилання Користувачеві рекламних матеріалів, інформації та запитів тощо.
 12. Користувач погоджується, що Адміністрація Сайту може надавати часткове або повне право обробки третім особам добровільно наданих Користувачем даних у випадках та у спосіб, що не суперечить положенням цієї Політики та законодавству про захист персональних даних з метою реалізації цілей, передбачених у пункті 11 цієї Політики.

  Захист інформації

 13. Сайт здійснює належний захист наданих Користувачем персональних даних відповідно до законодавства про захист персональних даних та вживає необхідних та достатніх організаційних та технічних заходів щодо їх захисту від неправомірних дій третіх осіб. Однак, попри всі заходи з боку Адміністрації, вона не може гарантувати абсолютну захищеність даних, наданих Користувачем.
 14. Якщо під час роботи Сайту Адміністрація отримуватиме та/або оброблятиме інформацію, на підставі якої можна ідентифікувати окремих фізичних осіб, жодна стороння особа не матиме технічної можливості отримати доступ до персональних даних, наданих Користувачем, у персоналізованому вигляді.

  Інформація про відвідування

 15. При доступі до Сайту сервери автоматично записують певну інформацію щодо запитів, наприклад IP-адреси, дату і час переходу на Сайт. Отримана інформація може бути використана Адміністрацією Сайту та/або передана третім особам з метою покращення зручності користування Сайтом, сервісами Сайту, для аналітичних та маркетингових цілей.

  Зберігання отриманих даних

 16. Надана Користувачем інформація зберігатиметься на серверах Сайту та на серверах масової розсилки інформації.
 17. Строк зберігання наданих Користувачем даних становить до 1 року

  Реквізити Адміністрації Сайту

 18. Ви можете звертатись до нас направивши листа на пошту info@nox.com.ua